.
Porady Psychologa

Czy warto udać się do psychologa?

oraz kiedy warto skorzystać z psychoterapii

Psychologia


Psychologia to nauka, która narodziła się na bazie filozofii wywodzi się wiec z tradycji Humanistyki jednak obecnie należy do tzw. nauk społecznych i jest chyba najbardziej z nich nauka przyrodniczą. Duży wkład w psychologię miała fizjologia, medycyna, a obecnie tez matematyka.

Czym różni się poradnictwo psychologiczne od psychoterapii?

Pomoc psychologiczna czy też poradnictwo to działania nastawione doradczo mające na celu pomóc klientowi w zrozumieniu problemu lub wskazanie perspektyw rozwojowych. Psychoterapia idzie znacznie dalej, oprócz zrozumienia i wskazania drogi, oferuje pomoc w przebyciu tej drogi, towarzyszenie w niej.

Psychoterapeuta

Zarówno psychologa i jak psychiatra może być psychoterapeutą to nie znaczy, że każdy z nich nim jest. Psychoterapeuta to nie lekarz od czubków, jak to często funkcjonuje jeszcze w naszej polskiej świadomości. Do psychoterapeuty trafiają nie tylko ci, którzy są zdiagnozowani jako zaburzeni lub chorzy psychicznie.

Psychoterapia

Pojęcie psychoterapii jest obecnie używane w wielu różnych kontekstach i znaczeniach.Bywa ona rozumiana jako fenomen społeczny, pewien rodzaj magii, często wiąże się z okultyzmem traktowana jest też jako forma sztuki. Postrzegana jest także jako paramedyczne oddziaływania psychologiczne usprawniające funkcjonowanie człowieka, instrumentalna manipulacja służąca celom kontroli społecznej czy wreszcie rodzaj socjotechniki mającej przywrócić jednostkom lub całym grupom poczucie sensu życia i szczęścia.

Leczenie uzależnienia od interneu

Czym jest uzależnienie od Internetu

 • Co to i jak z tym walczyć

  Uzależnienie od Internetu - nazwa ta obejmuje niesklasyfikowaną ani w DSM IV, ani w ICD-10 jednostkę zaburzeń psychicznych. Wymiennie używa się różnych nazw, np.: Patologiczne Używanie Internetu, Nadużywanie Internetu, Kompulsywne Używanie Internetu etc. W artykułach amerykańskich, które stanowią 90% publikacji na ten temat, używane są następujące terminy: Internet Addiction Disorder, Internet Addiction Syndrome, Internet Abuse, które można tłumaczyć jako uzależnienie od Internetu oraz Compulsive Internet Use, Pathological Internet Use, które unikają terminu uzależnienie.

 • Wykorzystywane w USA definicje uzależnienia od Internetu

  Poniżej autor prezentuje dwie występujące w literaturze definicje uzależnienia od Internetu. Defincje te są lepiej przystosowane do diagnozy specyficznego zaburzenia, jakim jest "Uzależnienie od Internetu", niż definicje ogólne zawarte w powyższych paragrafach. Zostały one wykorzystane zarówno przy tworzeniu narzędzia, jak i przy wyborze do badań czynników osobowościowych, które mogłyby mieć wpływ na skłonność do uzależnienia.

 • Definicja Goldberga

  Goldberg pisze: "Patologiczne Używanie Internetu (Pathological Computer/Internet Use Disorder) jest proponowaną przeze mnie nazwą na sytuacje, gdy ludzie nadużywają Internetu i nadużywanie to wywołuje u nich dy-stres. Nadużywanie to ma znaczący wpływ na ich funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej, rodzinnej i ekonomicznej. Równoważnym nieoficjalnym zaburzeniem może być pracoholizm a oficjalnym patologiczny hazard (DSM-IV)".

 • Definicja Young

  Phase Two Expansion

  Kimberly Young, która jest jedną z pierwszych osób prowadzących badania nad IAD (Internet Addiction Disorder) nie podaje definicji sensu stricte. Pisze ona, iż uzależnienie od Internetu może być definiowane jako zaburzenie kontroli impulsów nie powodujące intoksykacji. Uzależnienie od Internetu ma znaczący wpływ na pogorszenie w następujących sferach funkcjonowania człowieka: społecznej, zawodowej i psychologicznej.

 • Czytaj
  więcej

Psychologia w Firmie

Celem zajęć jest wskazanie predyspozycji do wykonywania określonej grupy zawodów.

Działania długofalowe


Na dalszym etapie w rozmowie z uczestnikiem wskazanie obszarów, nad jakim osoba ta powinna podjąć prace, aby móc to osiągnąć. Długofalowym celem jest wskazanie, w jakich zawodach osoba może uzyskać największa efektywność. Może to być też doradzenie, jakie obszary osoba powinna rozwijać, jeśli jej aspiracje zawodowe nie są zgodne z dominującymi predyspozycjami.

Zajęcia grupowe

Zajęcia w pierwszej fazie mogą odbywać się grupowo. Warsztaty te opierać się będą na przeprowadzeniu szerokiego wachlarza testów psychologicznych na podstawie, których tworzona będzie indywidualna charakterystyka predyspozycji, ale też ograniczeń każdego uczestnika. Wskazywane będą też obszary, które nie są w danym momencie mocna stroną, ale mogą być rozwijane.

Rozmowa indywidualna

Druga cześć tych zajęć to indywidualna rozmowa z uczestnikiem, jeśli wyraża On taką potrzebę. W czasie rozmowy wyniki testów będą analizowane szczegółowo wraz z omówieniem oraz działań, jakie osoba musi podjąć, aby poprawić swoje słabe strony. Dla osób dorosłych w grupach możliwie jest przeprowadzeni diagnozy potencjału nie tylko na podstawie testów, ale również metodologii Assessment Center pod warunkiem zgłoszenia się odpowiednio licznej grupy.

Kontakt

Napisz bezpośrednio do nas dzięki formularzowi.